بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

با افتخار میزبان شما هستیم

در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 غرفه 442 زمان : 23 لغایت 26 دی ماه 1399