تاييديه سازمان آتش نشاني جهت كابل هاي ضد آتش و عاري از گازهاي هالوژنهسيمكو با بيش از نيم قرن تجربه در توليد انواع سيم و كابل جهت احترام به حقوق مشتريان و اطمينان آنها از محصولات خود اقدام به دريافت تاييديه سازمان آتش نشاني جهت توليدات سيم وكابل هاي ضد آتش و عاري از گازهاي هالوژنه (Halogen Free ) نموده است.

اميد است متخصصين و دست اندركاران با انتخاب درست محصولات و توليد كننده سيم و كابل در پروژه هاي مختلف از هر گونه حادثه ناگوار كه ناشي از كيفيت پايين محصولات سيم و كابل باشد جلوگيري نمايند.