سيمكو واحد نمونه استاندارد 97اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از سال 1970، چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد .

هر ساله به مناسبت اين روز، از واحدهاي نمونه استاندارد تجليل به عمل مي آيد. شركت سيمكو بار ديگر مفتخر به دريافت لوح و تنديس واحد نمونه استاندارد سال 97 گرديد. زيرا اين شركت، در طي 50 سال قدمت خود همواره سعي داشته كه ضمن بهره گيري از استانداردهاي روز بين الملي همچون ISO 9001 ، ISO 14001 ، 18001 OHSAS و ISO 45001 ، قوانين اين استانداردها را به بهترين شكل پياده و اجرا نمايد.