شاگردان ممتاز سیمکو در سال تحصیلی: 1401-1402

شاگردان ممتاز سیمکو در سال تحصیلی: 1401-1402

شرکت سیمکو مفتخر است تا از شاگردان ممتاز خود در مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان تقدیر به عمل آورد. دانش آموزان ذیل با عملکرد فوق العاده توانسته اند رتبه اول را در مقطع تحصیلی خود کسب کرده و باعث افتخار شرکت سیمکو و دست اندرکاران مجموعه شوند. به همین دلیل مدیریت محترم مجموعه از شاگردان ممتاز کارکنان محترم کارخانه و کارمندان محترم دفتر مرکزی سیمکو تقدیر و تشکر به عمل آوردند. پست خبری ذیل شامل لیست 74 نفری مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 1401-1402 می باشد که موفق شده اند عنوان شاگرد ممتاز را کسب نمایند.