كابل هاي قابل انعطاف

کابل های گرد

اين دسته از كابل ها، قابل انعطاف بوده و داراي سطح مقطع گرد مي باشند. اين كابل ها بر حسب تعداد رشته و سطح مقطع آن، در انتقال برق و كنترل وسايل و تابلوها در مواردي كه نياز به انعطاف پذيري بيشتري مي باشد به كار مي روند.

کابل های تخت

كابل هاي قابل انعطاف تخت در انواع وسايل و اتصالات متحرك و همينطور بالابرها مورد استفاده قرار مي گيرند. كابل مورد استفاده در آسانسور يا كابل تراول نيز نوعي کابل كنترل تخت افشان است كه تمامی فرمان ها و اطلاعات سیگنال و علامت ها بین سیستم کنترل آسانسور و کابین را رد و بدل می كند.