كابل هاي مخابراتي و كواكسيال

کابل های كواكسيال

كابل كواكسيال يا كابل هم محور كابل هاي خاصي براي انتقال سيگنال هستند كه در آنها با حفاظت قوي، از تداخل سيگنال جلوگيري مي شود. اين كابل ها طبق امپدانس مخصوص به خود نامگذاري مي شود، به طور مثال کابل كواكسيال ۵۰ اهمی یا ۷۵ اهمی كه معروفترين مورد استفاده آنها در انتقال تصوير و صدا در آنتن تلویزیون ‌ها مي باشد. یکی از مشخصات بارز کابل هم‌ محور این است که موج انتقالی از هر نوع نويزي کاملاً شیلد شده و محافظت می‌ شود.

کابل های مخابراتي

کابل های مسی مخابراتی برای کاربرد های متفاوتی در حوزه ارتباطات و مخابرات طراحی شده و مورد استفاده قرار مي گيرند .