كابل هاي هوايي و خودنگهدار

کابل های خودنگهدار

 کابل هاي خودنگهدار دسته اي از انواع كابل هاي قدرت آلومينيومي داراي روكش هستند که در دکل ‌ها و تیرهای خطوط انتقال و در ارتفاع خاصي از سطح زمین توسط يك رشته نگهدارنده نصب و نگه داشته مي شوند. كابل هاي خودنگهدار را مي توان به دو دسته فشار ضعيف و فشار متوسط تقسيم بندي كرد.

کابل های هوايي

کابل هوایی عمدتا از جنس آلومینیوم مي باشند و به دو دسته كابل هوايي با هادي لخت و كابل هوايي با هادي روكش دار تقسيم بندي مي شوند.