مراسم تجلیل از کارگر نمونه((تقدیر از کارگران نمونه شرکت سیمکو))

تلاش بی وقفه کارگران کارخانه سیمکو بر کسی پوشیده نیست.

مدیر عامل شرکت سیمکو ، آقای مهندس دبیریان به همراه مدیران ارشد شرکت ، طی مراسمی در تاریخ 1398/10/21 ، از کارگران نمونه کارخانه تقدیر نمودند.