مشتریان

نمایندگی اصفهان

شرکت بازرگانی افهام

031-32241800

0913-2008198

آقای کِشانی

اصفهان، خیابان فردوسی، پلاک 502

نمایندگی تهران

شرکت طرح و تامین توس

021-33990839

0912-3128439

آقای احمدی پور

تهران، لاله زار جنوبی، روبروی کوچه باربد، پاساژ بوشهری، پلاک 61 طبقه همکف (تامین کابل)

نمایندگی رشت

بازرگانی شطرنجی

013-33232035

0911-1315027

آقای عباس شطرنجی

رشت، خیابان تختی، چهارراه سرخ بنده، پلاک 13508