شاگردان ممتاز سیمکو در سال تحصیلی 1400-1401

شاگردان ممتاز سیمکو در سال تحصیلی 1400-1401

شرکت سیمکو مفتخر است تا از شاگردان ممتاز خود در مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان تقدیر به عمل آورد. این دانش آموزان با عملکرد فوق العاده خود در طول دوران تحصیل توانسته اند رتبه اول را در مقطع تحصیلی خود کسب کرده و باعث افتخار شرکت سیمکو و دست اندرکاران مجموعه شوند. به همین بهانه مدیریت محترم مجموعه از شاگردان ممتاز کارکنان محترم کارخانه و کارمندان محترم دفتر مرکزی سیمکو تقدیر و تشکر به عمل آوردند. پست خبری ذیل شامل لیست 86 نفری مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 1400-1401 می باشد که موفق شده اند عنوان شاگرد ممتاز را کسب نمایند.

شاگردان ممتاز سیمکو
شاگردان ممتاز سیمکو در سال تحصیلی 1400-1401
شاگردان ممتاز سیمکو در سال تحصیلی 1400-1401
شاگردان ممتاز سیمکو