تماس با ما

آدرس كارخانه :

رشت – ابتداي جاده رشت تهران – شركت سيمكو

كد پستي: 4198917859

تلفن : 5~33669071 – 13 (98+)

فكس : 33661833 – 13 (98+)

پست الكترونيك : factory@simcocable.com

آدرس دفتر مركزي :

تهران – خيابان دكتر شريعتي – خيابان بهار شيراز – شماره 13 – شركت سيمكو

كدپستي:1565839331

تلفن : 2~77529690-21 (98+)

فکس : 77504594-21 (98+)

پست الكترونيك : info@simcocable.com

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ساعت كاري دفتر مركزي : روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 الي 17