آشنایی با میكرومتر و كولیس

 

ميکرومتر وسيله‌اي است که براي اندازه گيري کميت طول بکار مي رود و دقت اندازه گيري آن يکصدم يا يك هزارم ميليمتر ميباشد. كوليس هم از تركيب يك خط كش مدرج و يك ورنيه متحرك ساخته شده است . خط کش و ورنيه داراي دو شاخک مي باشند ؛ شاخک‌هاي کوچک براي اندازه گيري قطر داخلي و شاخک‌هاي بزرگ براي اندازه گيري قطر خارجي اجسام بکار مي‌روند . هدف از اين مقاله آشنايي با نحوه كار و اندازه گيري با ميكرومتر و كوليس مي باشد.

آشنایی با میكرومتر و كولیس