آشنایی با نانو دای ها

محصولات جديد ممكن است با توسعه محصولات قديمي با سطحي صاف و بدون درز توليد شده باشند و يا اينكه با بكارگيري از تكنولوژي هاي جديد اين امكانات فراهم شده باشد . داي هاي نانو يكي از اين موارد است كه از هر دو استفاده نموده است .

نخست با كمك تكنيك هاي شيميايي رسوب بخار ، مي توان به آن پوشش هاي سخت اعمال كرد كه اين مورد اصلا كار جديدي نيست . چيزي كه جديد است توانايي ايجاد پوشش الماس نانو كريستال در ابعادي حدودا 50 نانومتر است كه بشدت به ماده پايه تنگستن كاربايد ارزان قيمت چسبيده است . كاربردهاي صنعتي زيادي از اين فناوري جديد در حال توسعه هستند . يكي از اين صنايع كه بلافاصله اين تكنولوژي در آن گسترش يافت صنعت كابل سازي و در تابنده ها و فرايند كامپكت كردن است . محصول توسعه يافته جهت اين منظور داي نانو ناميده مي شود .

آشنایی با نانو دای ها