امولوسیون كشش سنگین

مقايسه امولسيون ها و روغن هاي تميز در فرايند كشش سنگين آلومينيوم نشان مي دهد كه تكنولوژي امولسيون ها مزاياي عملكردي مفيدتر و همچنين قيمت تمام شده كمتري دارند .در فرايند كشش سيم و با توجه به نياز روز افزون آن مواردي مانند افزايش راندمان ، سرعت هاي بالاتر ، قابليت اطمينان بيشتر و توليد محصول بدون عيب از فاكتور هاي اساسي هستند كه باعث مي شوند تا اين فرايند در اين اوضاع اقتصادي همچنان بصرفه باقي بماند .

در خصوص هزينه ها و وزن ها بايد گفت كه به نظر مي رسد در ده سال اخير ، توليد هادي هاي آلومينيومي بيش از 300 درصد افزايش داشته است . با اين حال فرايندهاي توليد آن و بخصوص در كشش مفتول ، روش هاي توليدي همچنان مطابق گذشته است و تغييراتي را كه در تكنولوژي روان كاري صورت گرفته جذب ننموده است . اين مقاله به اين پرسش پاسخ مي دهد كه شركت هاي توليدي مفتول آلومينيوم چطور مي توانند خروجي خود را افزايش دهند .

امولوسیون كشش سنگین