عایق های XLPE در گذر زمان

عايق هاي XLPE در سراسر جهان به عنوان عايقي مناسب براي كابل هاي قدرت شناخته شده هستند و نسبت به ساير مواد عايقي ترجيح داده مي شود . اين سيستم عايقي وقتي با سيستم هاي قديمي كاغذهاي آغشته شده مقايسه مي گردد مزاياي زيادي از قبيل مقرون به صرفه بودن توليد و تهيه مواد اوليه و همچنين الزامات كمتر زيست محيطي و نگهداري را به همراه دارد . اما هنوز اين مواد چالش هايي را ايجاد مي كنند كه از آن جمله مي توان تمايل به كراس لينك شدن زود هنگام در اكسترودر را نام برد . علاوه بر اين ، اين مواد محصولات جانبي ايجاد مي كنند كه بايد قبل از تشكيل ساختار نهايي كابل ، از آن خارج شوند .

هدف از اين مقاله مرور نماي كلي برخي از پيشرفت هايي است كه در خصوص عايق هاي XLPE رخ داده است . روش هاي پخت آن بررسي شده و نمونه اي از يك پروكسيد جديد و همچنين هم عامل آن كه باعث بهبود اين وضعيت در مقابل چالش هاي موجود مي شود معرفي شده اند . اما بزرگترين چالش بر سر راه عايق هاي XLPE درخت آبي است ، در قسمتي از اين مقاله نيز مختصري در مورد عايق هاي مقاوم در برابر پديده درخت آبي آمده است . در انتها نيز چند مورد ديگر از مسائلي كه باعث افزايش عمر كابل مي گردند ارائه شده اند .

براي مشاهده متن كامل مقاله بر روي لينك زير كليك كنيد:

عایق های XLPE در گذر زمان