كابل كواكسیال

 

كابل هاي كواكسيال عمومي ترين و قابل فهم ترين انواع كابل هاي طراحي شده در خطوط انتقال1 هستند كه جهت ارسال سيگنال از يك نقطه به نقطه ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند و اولين بار توسط دانشمند انگليسي اليور هيويسايد2 در سال 1880 كشف شد . در مخابرات و الكترونيك ، خطوط انتقال به معناي كابل و يا هر ساختار طراحي شده جهت ارسال جريان متناوب در فركانس هاي راديويي است و فركانس كار آن به حدي بالاست كه طبيعت موجي آن بايد در نظر گرفته شود .

ساختار كابل كواكسيال شامل دو هادي است كه بوسيله يك دي الكتريك از يكديگر جدا مي شوند . هادي مركزي و هادي بيروني يا شيلد به صورت هم مركز در محيطي استوانه اي داراي يك محور مشترك هستند و ابعاد آن كنترل مي شود تا فاصله بين دو هادي مركزي و بيروني جهت عملكرد كارآمد در خطوط انتقال فركانس راديويي ثابت باشد . در اين مقاله به معرفي كابل هاي كواكسيال و مزاياي آن ها مي پردازيم.

كابل كواكسیال