مقایسه استاندارد IEC 60502-2

 

استاندارد  IEC 60502-2 استانداردي براي الزامات آزموني ، ابعادي و ساختاري كابل هاي قدرت فشار متوسط با عايق اكسترود شده است و براي ولتاژ هاي 6 كيلوولت تا 30 كيلوولت و براي مصارف نصب ثابت مانند شبكه هاي توزيع و تاسيسات صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد اين نسخه از استاندارد در واقع سومين نسخه از اين استاندارد مي باشد كه براي اولين بار در سال 1997 تهيه شده است و پس از آن به دليل نيازهاي بوجود آمده در سال 2005 نسخه دوم آن وارد بازار شد . در آخرين نسخه از اين استاندارد شاهد تغييراتي هستيم كه در ادامه به تفصيل به شرح آن خواهيم پرداخت.