هادی میلیكن

در مقاطع بيشتر از 1000mm² بدليل ازدياد قطر رشته ها قابليت پرس شدن آنها كم مي شود و در مقاطع بالاتر عملاً غير ممكن مي گردد و نيز آثار پوسته اي در اين مقاطع بالا رفته و باعث افزايش مقاومت ac‌ كابل مي گردد. حال يكي از راههاي كم كردن اين اثر استفاده از هادي هاي چند جزيي ميليكن مي باشد و هدف از اين مقاله نيز معرفي اين هادي ها مي باشد.

هادی میلیكن