هادی های بهینه شده

با افزايش شديد تقاضاي انرژي الكتريكي ، درخواست كابل هاي زميني نيز افزايش چشمگيري داشته است و براي انتقال اين انرژي از كابل هاي با مقاطع بالا استفاده مي گردد . جريان مجاز كابل هاي  AC فشار قوي به شدت وابسته به مقاومت  AC هادي است . مقاومت  AC  به دليل اثر پوستي از مقاومتDC بيشتر است . جريان  AC در هادي ايجاد ميدان مغناطيسي متناوب مي نمايد . اين ميدان مغناطيسي ولتاژي را القاء مي نمايد كه در مركز هادي با عبور جريان مخالفت و در سطح هادي باعث افزايش جريان مي شود 

هدف از اين مقاله بررسي اختلاف بين مقاومت  AC و  DC  ، تاثير ساختار هادي بر روي مقاومت  AC و ساير مشخصات و در نهايت روش هاي اندازه گيري مقاومت  AC است .

براي مشاهده متن كامل مقاله بر روي لينك زير كليك كنيد:

هادی های بهینه شده و كاهش مقاومت AC