هارمونیك و اثرات آن بر كابل ها

هارمونيك ­ها ضرايب صحيحي از فركانس اصلي امواج الكتريكي متناوب هستند، كه به دسته­ هاي هارمونيك­ فرد، هارمونيك­ زوج و هارمونيك­ مضراب سوم تقسيم ­بندي مي­ شوند. وجود هارمونيك در سيستم باعث ايجاد تلفات اهمي بيشتر در سيم­ ها و كابل ­ها مي ­شود. با توجه به ساختار كابل، كه يك خازن طولي است و همچنين توجه به اين كه تمامي بارهاي موجود خاصيت سلفي– خازني دارند، اختلاف فازي ميان ولتاژ و جريان سيستم انتقال پديد خواهد آمد. بنابراين با كاهش ضريب قدرت، مقدار THD سيستم افزايش خواهد داشت. با وجود دا­منه­ هاي بالاي هارمونيك ­ها در سيستم به دليل افزايش جريان­ هاي نشتي، دماي كابل افزايش خواهد يافت و در نتيجه باعث افزايش ميزان تلفات در خطوط انتقال و كاهش بارگذاري آن­ ها مي ­شود.

در اين مقاله، علاوه بر معرفي هارمونيك­ ها و اثرات آن بر تجهيزات و كابل ­ها، به انواع راه­ حل­ هاي پيشنهادي جهت كاهش اثرات آن­ ها نيز پرداخته مي ­شود.

براي مشاهده متن كامل مقاله بر روي لينك زير كليك كنيد:

هارمونيك و اثرات آن بر كابل ها